Vatten och turism

Om vattnet tar slut och du inte kan duscha efter en dag på stranden är det irriterande. Om vattnet tar slut för lokalbefolkningen är det en katastrof. Brist på vatten är lika med brist på mat och sanitet.

Vatten är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna och en förutsättning för att människor ska kunna leva. Längs kuster och på öar, där turismen är som mest koncentrerad, är färskvatten ofta en bristvara. En ohållbar användning av vattenresurserna leder till sjunkande grundvattennivåer, sinande brunnar och saltvatten som tränger in och gör brunnsvattnet odrickbart. Situationen förvärras av att turisternas högsäsong ofta sammanfaller med årets torraste månader.

I juli 2010 slog FN:s generalförsamling fast att tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Varje stat är skyldig att respektera, infria och skydda FNs konvention för mänskliga rättigheter. Vatten och sanitet har en kritisk betydelse för den socioekonomiska utvecklingen: brist på rent vatten och sanitet förvärrar fattigdom, samtidigt som det är ett resultat av fattigdom.

Vattenbehovet har tredubblads på 50 år och trycket på vattenresurserna har ökat genom förändrade nederbördsmönster, stigande havsnivåer, avskogning, urbanisering, befolkningsökning samt vattenintensiva industrier såsom gruvindustri, jordbruk och turism.

Globalt saknar runt 884 miljoner människor tillgång till vatten och sanitet. Det fysiskt krävande och tidsödande arbetet med att hämta vatten tillfaller ofta kvinnorna, något som begränsar deras möjlighet att ta sig ur fattigdom, då de får mindre tid till inkomstinbringande aktiviteter. Samtidigt förbrukar närliggande turistanläggningar och hotell enorma mängder vatten till simbassänger, golfbanor, trädgårdsplanteringar och gästernas användning.

Som turist kan du påverka genom att vara sparsam med vattnet, särskilt när du är på platser som lider av vattenbrist. Ställ också frågor! Ta reda på vattensituationen i området du besöker. Vilka utmaningar har lokalbefolkningen? Hur jobbar hotellet du bor med en hållbar och effektiv vattenanvändning och vattenrening?

Tips på några enkla sätt att spara vatten:
• Stäng av kranen när du tvålar in dig, rakar dig och borstar tänder. En rinnande kran slösar ca 6 liter vatten varje minut.
• Säg till på hotellet om kranen står och droppar. En droppande kran slösar cirka 30 liter vatten varje dag.
• Återanvänd handduk. Om hotellet tvättar handduken varje dag påpeka att det inte är nödvändigt.
• Unvik att spola i onödan och släng inte papper eller skräp i toaletten.
• Kyl ner flaskor med vatten i i kylskåpet. Att invänta kallvattnet kan slösa 10 liter vatten per dag
.