Gymnasiematerial om att resa schyst

Testa Schyst resandes gymnasiematerial med tillhörande lärarhandledning för gymnasieskolan.

Turismen växer så det knakar. Det ställer krav på kunskap om hur resandet påverkar människors levnadsförhållanden och miljön. Schyst resande belyser de sociala, ekonomiska, och miljömässiga aspekterna av turismen. Texthäftet Schyst resande tar avstamp i Agenda 2030 och tar upp olika aspekter av resandet och ger konkreta tips på hur vi kan göra för att resa schyst. Lärarhandledningen innehåller en mängd olika aktiviteter och diskussionsfrågor med hänvisningar till kursplaner för samhällskunskap, geografi, religion och kursen hållbar turism.

Eleverna en får större kunskap om hållbar turism och därmed också en möjlighet att fundera över sina egna val när de reser.

Några frågeställningar i materialet är till exempel:
Leder resandet till nya möten och ökad förståelse för andra människor? Vad är hållbar turism? Hur påverkar den ökade turismen miljön, arbetsvillkor och lokalbefolkning på olika sätt? Hur ser situationen ut kring alkohol och droger? Vad har barnen för villkor i turistindustrin?

Materialet finns att beställa kostnadsfritt på Utbudet:
http://www.utbudet.se/schystresande

Du kan också ladda ner materialet här på hemsidan under material-fliken.

Vill du att vi kommer till er skola och håller en workshop kring hållbart resande? Läs mer här.


För mer information: info@schystresande.se