Nätverket Schyst resande

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan sju organisationer som lyfter frågor om hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Vi utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer.

Dessa organisationer är med i nätverket:

Unionen
Verkar bland annat för att anställda inom turismsektorn runt om i världen ska arbeta under drägliga villkor.

Childhood
Arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Fair Action
Sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Hotell- och restaurangfacket
Arbetar för schysta villkor för hotell- och restauranganställda över hela världen.

IOGT-NTO-rörelsen
Verkar för minskat bruk av alkohol och andra droger i utvecklingsländer för att bidra till en demokratisk utveckling och minskad fattigdom.

RealStars
Arbetar på bred front för att skapa debatt och opinion mot prostitution och människohandel.

Union to Union
Samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder.


Internationellt samarbete

Nätverket Schyst resande är också med och påverkar på internationell nivå för att mänskliga rättigheter ska respekteras inom turismen, bland annat genom den ideella organisationen The Roundtable Human Rights in Tourism.

Logo_Roundtable_MR_in_TOURISM_ENG