Publicerat den 4 juli 2016

Seminarium, Almedalen: Vem vinner på kryssningsturismen?

Tid: 4 juli, kl. 13-14
Plats: Kinbergs plats 8, Visby

Ökande kryssningsturism är en internationell trend. Större fartyg och ett ökande antal fartyg gör att populära destinationers hamnanläggningar inte räcker till. Samtidigt som kryssningsturismen är en utvecklingsmöjlighet finns det många frågetecken. Är det möjligt med en hållbar kryssningsturism som värnar om miljön, bevarar destinationernas attraktionskraft, bidrar till den lokala ekonomin? Vilka problem och möjligheter finns?

I Visby byggs en ny kryssningspir för att kunna ta emot större fartyg. Den ska stå klar 2018. Antalet kryssningsgäster till Visby väntas därmed öka från nuvarande 60 000 till 150 000 per år. Hela Östersjön fick besök av 4,2 miljoner kryssningspassagerare år 2012 och antalet ökar för varje år. Vad innebär detta för Östersjöns miljö? Och vad innebär det för de hamnstäder som tar emot stora mängder besökare som stannar bara en kort tid? Vad händer med avlopp och avfall? Vilka arbetsförhållanden råder för personalen på skeppen?

Medverkande:
Mattias Rust, chef, havs- och vattenenheten, Världsnaturfonden WWF
Monica Frisk, verksamhetsledare, Gotlands Besöksnäring AB
Linda Scott Jakobsson, researcher, Swedwatch
Lena Lindahl, moderator, Schyst resande

För mer information, kontakta:

Lena Lindahl, Ambassadör för Schyst resande lena@linkandlearn.se
Eva Lundgren-Stenbom, Ambassadör för Schyst resande info@justeafair.com

Arrangör: Nätverket Schyst resande

Missa inte vårt seminarium om kryssningsturism på Almedalsveckan. 

Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35747;jsessionid=998079A2231240B6BF57B6C57D073012?redir=