Publicerat den 9 september 2016

Svenska kyrkan Luleå stift

Vår Ambassadör Lena Lindahl föreläser under inspirationsdag i Skellefteå för ombud för utlandskyrkan inom Luleås stift.