Publicerat den 16 november 2013

Seminarium på MR-dagarna: Volontärturism

Ingen barnlek – Volontärturism som ny resfom

Tid: Lördagen den 16 november, kl. 13.30-14.00
Plats: MR-dagarna, Kulturhuset

 

Nätverket Schyst resande presenterar sin nya rapport ”No child´s play” om barnets villkor i turismbranschen. Hur kan vi som resenärer göra för att skydda barnets rättigheter? Rapporten berör bland annat den nya trenden med volontärturism och så kallade barnhemsturism, som har blivit en snabbt växande gren inom den globala turistnäringen.