Publicerat den 4 oktober 2013

Schyst resande på Fair Trade Forum

Den 4-5 oktober deltar Schyst resande på Fair Trade Forum som är den årliga nationella samlingsplatsen för aktörer som på olika sätt och former arbetar med rättvis handel. Forumet är en mötesplats för återförsäljare, importörer och konsumenter såväl som kommuner och organisationer. Forumet arrangeras för åttonde året i rad av Nätverket Rättvis Handel. Rättvis handel syftar till att bidra till hållbar miljö och social utveckling genom att erbjuda bättre handlingsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare i utvecklingsländer.

Datum: 4-5 oktober


Plats: Eskilstuna Folkhögskola och Munktell Science Park


Vad: Föreläsningar, seminarium, workshops, utställare och andra aktiviteter


Kostnad: Fri entré.