Publicerat den 16 februari 2018

Schyst resande fortbildningshelg - turism - engagemang - nätverkande

Den 16-18 februari 2018 är det dags för Schyst resandes fortbildningshelg för alla ideellt engagerade i Schyst resande. Detta är ett tillfälle för alla engagerade Ambassadörer och Instruktörer att samla på sig ännu mer kunskap om hållbart resande, träffa andra engagerade och nätverka. 

Frågor? Kontakta oss info@schystresande.se