Publicerat den 17 november 2016

Mänskliga rättighetersdagarna i Malmö

Den 17-19 november kan du träffa oss i monter 35 på Mänskliga rättighetsdagarna, på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4. 

Kom och prata med oss om hur turismen påverkar allas rätt till vatten och om hur hållbar turism kan bidra till uppfyllandet av de globala målen.

Läs mer här: http://www.mrdagarna.nu/