Publicerat den 1 mars 2017

Introduktionsutbildning Uddevalla gymnasieskola

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever på Uddevalla gymnasieskola. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.