Publicerat den 17 november 2016

Introduktionsutbildning, S:t Eskils gymnasium Eskilstuna

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever på S:t Eskilsgymnasiet i Eskilstuna. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.