Publicerat den 4 februari 2016

Introduktionsutbildning Per Brahegymnasiet, Jönköping

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever på Per Brahegymnasiet i Jönköping. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.