Publicerat den 1 oktober 2015

Introduktionsutbildning Osbecksgymnasiet, Laholm

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för för gymnasieelever på Osbecksgymnasiet i Laholm. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.