Publicerat den 16 maj 2016

Introduktionsutbildning Mittuniversitetet, Östersund

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för studenter på turismprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.