Publicerat den 24 november 2016

Introduktionsutbildning, gymnasieskolan Vipan Lund

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever på S:t gymnasieskolan Vipan i Lund. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.