Publicerat den 9 oktober 2015

Introduktionsutbildning gymnasieskolan VIPAN, Lund

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för för gymnasieelever på gymnasieskolan VIPAN i Lund. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.