Publicerat den 10 mars 2017

Introduktionsutbildning De Geergymnasiet, Norrköping

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever på De Geergymnasiet i Norrköping. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningen är inte öppen för anmälan.