Publicerat den 9 september 2016

Introduktionsutbildning, Aniaragymnasiet Göteborg

Schyst resande ger sin Introduktionsutbildning i hållbar turism för gymnasieelever från Sverige, Tyskland, Italien och Spanien på Aniaragymnasiet i Göteborg. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Läs mer här: http://www.schystresande.se/nyheter/schyst-resande-moter-europeiska-turismelever

Utbildningen är inte öppen för anmälan.