Publicerat den 1 september 2012

Heldagsutbildning om hållbar turism i Stockholm

Tid: 1 september, kl 10.00 -16.00
Plats: Stockholm, adress meddelas senare


Schyst resande arrangerar en introduktionsutbildning om hållbar turism och de frågor vi jobbar med. I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning. 


Dagens temaföreläsning hålls av Karolina Göranzon, Svenska kyrkans unga, och kommer handla om klimat, hållbar utveckling och shcyst konsumtion.


Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet utan bara vara nyfiken på våra frågor och vilja veta mer.

Utbildningen är gratis.


Anmäl dig till info@schystresande.se
Ange namn, adress och personnummer. Sista anmälningsdag är den 27 augusti. 


OBS! Det finns fortfarande platser kvar - anmäl dig omgående!