Publicerat den 17 maj 2018

Heldagsutbildning i hållbar turism, Östersund

Schyst resande ger sin heldagsutbildning i hållbar turism på Campus Mittuniversitet i Östersund. Heldagsutbildningen varvar föreläsningen med övningar, frågesport och diskussioner för elever som studerar på hotell- och turismprogrammen.