Publicerat den 25 november 2015

Fortbildning för Schyst resandes Ambassadörer

Emmaus Stockholm ger fortbildning för Schyst Resandes Ambassadörer kring resande i Västsahara.

Tid och plats: 25 november 2015. Kl 1900. Slussen, Stockholm.

Anmälan till - anette.grinde@foretagshuset.net - så snart som möjligt.

* Evenemanget är endast öppet för Ambassadörer i Schyst resande. *

Kan vi resa till Västsahara och kan vi göra det schyst? Är det av godo för västsaharierna? Vad tycker de själva och hur kan/bör vi förhålla oss när vi talar om schyst resande?

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. FN kräver att Västsahara skall avkoloniseras och internationella domstolen i Haag slår fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara och den marockanska repressionen mot den västsahariska befolkningen är hård. Trots det har EU förmånliga handelsavtal med Marocko och låter sina ekonomiska intressen gå före mänskliga rättigheter.