Publicerat den 1 december 2016

Föreläsning Karlstads universitet

Den 1 december föreläser vår Ambassadör Maj-Lis Koivisto om hållbar turism på turismprogrammet på Karlstads universitet.