Publicerat den 8 maj 2018

Childhood ansluter till Schyst resande

En värld där inget barn utsätts för sexuella övergrepp eller våld och där barns trygghet och rättigheter respekteras. Så kan man sammanfatta Childhoods vision. 

Här berättar de hur barns rättigheter hänger ihop med resande och vad du kan göra.

De andra organisationerna som ingår i Schyst resande är Unionen, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, RealStars, Svenska kyrkan och Union to Union. Tillsammans arbetar vi för en hållbar turism som ser till att både människor och miljö mår bra. 

Läs mer om de olika organisationernas fokus här

Foto på barn och vuxen: Childhood/Jerker Andersson