Publicerat den 8 mars 2017

Berlin Declaration on Transforming Tourism

Schyst resande är i Berlin denna vecka för att, tillsammans med 30 deltagare från olika organisationer från 19 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika, diskutera hur turismen måste utvecklas och förändras för att medverka till uppfyllandet av de globala målen och Agenda 2030. Detta i samband med att år 2017 är FN:s internationella år för hållbar turism för hållbar utveckling. Tillsammans har vi tagit fram Berlin Declaration on Transforming Tourism: http://www.transforming-tourism.org/fileadmin/baukaesten/sdg/downloads/Berlin_Declaration.pdf 

Deklarationen kommer presenteras idag, den 8:e mars, på ITB-mässan i Berlin. http://www.itb-berlin.de/en/ 

berlin-meeting-tourism


Läs mer på www.transforming-tourism.org