Publicerat den 13 mars 2009

Möte för världsturismorganisationen (UNWTO)s arbetsgrupp Task Force to Protect Children from Sexual Exploitation in Tourism, Berlin