Publicerat den 10 februari 2009

Utbildning Schyst resande

Den 10-11 februari har Schyst resande-nätverket  tillsammans med NBV, Sensus och ABF en pilotutbildning på Tollare Folkhögskola.