Publicerat den 19 september 2008

The European Tourism Forum 2008

Forumet arrangeras av EU Kommissionen tillsammans med det land som innehar ordförandeskapet i den Europeiska Unionen. I höst är det Frankrike och man har valt att lägga European Tourism Forum i Bordeaux. Temat för forumet är “The European Tourism Offer: Quality and Sustainability vis-à-vis Demand Trends".
Läs mer på http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/forums_index.htm