Rapport: Hur hållbart reser offentlig sektor?

Schyst resande har granskat tjänsteresorna i kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Att resa hållbart handlar till exempel om att göra kloka val för klimatet, se till att vi får rimliga villkor i arbetslivet, motverka alkoholmissbruk, förhindra sexuell exploatering, slå vakt om barns rättigheter och minska fattigdomen. Sådant som man tänker sig att offentlig sektor skulle vilja bidra till. 

Men hur ser det ut när våra statliga myndigheter, kommuner och landsting reser i jobbet? Använder de sina möjligheter att ställa miljökrav och etiska krav?

I en ny rapport analyserar vi vilka hållbarhetskrav 28 slumpvis utvalda myndigheter, landsting och kommuner ställer vid resor i tjänsten. Vi tittar också på vilka verktyg man kan använda för att närma sig hållbara tjänsteresor.

Omslag: Reser offentlig sektor hållbart?

Ladda ner rapporten "Hur hållbart reser offentlig sektor?"

Ur innehållet

  • Stora summor satsas på offentliga tjänsteresor
  • Utsläppen från offentliga tjänsteresor fortsätter att öka
  • Resepolicyer i offentlig sektor – en granskning
  • Klimatkompensation
  • Checklista: Vad en mötes- och resepolicy bör innehålla