Arbetsvillkor och turism

Att vi reser mer bidrar till att skapa jobb och ökar välståndet i länder vi besöker. Men de arbeten som erbjuds är ofta lågbetalda och villkoren dåliga. I många länder är det dessutom förbjudet att arbeta fackligt eller att vara medlem i en facklig organisation.

Att åka utomlands på semester är tillfälle för vila, nya upplevelser och umgänge med familj och vänner. Man åker helt enkelt bort från vardagen. För servitören som serverar dig drinkar, städerskan som bäddar din säng och trädgårdsmästaren som ser till att gräset alltid är grönt är arbetet ofta förknippat med låga löner, osäkra anställningar och långa arbetsdagar. En vardag de inte kan åka bort ifrån.

Rese- och turistsektorn är en av världens största branscher ekonomiskt och står totalt för nio procent av världens BNP. Det beräknas att 260 miljoner människor får sin försörjning från turismen direkt eller indirekt, varav 100 miljoner arbetar inom näringen globalt.

Säsongsanställningar, sexuella trakasserier och skadlig arbetsmiljö är vardag för många i turismindustrin. Barnarbete är också ofta förekommande. ILO räknar med att 13-19 miljoner barn och unga under 18 år arbetar inom turismindustrin.

I många länder är det förbjudet att arbeta fackligt eller att vara medlem i en facklig organisation. Starka fackföreningar är grundstenen för att lyckas förändra situationen. Blir fackligt arbete tillåtet, värnas de anställdas rättigheter och blir en naturlig del i samhället.

När du bokar din resa kan du fråga din researrangör hur arbetsförhållandena ser ut för de anställda på hotellet, till exempel:
• Har ni en policy eller uppförandekod som omfattar krav på att rättigheter i arbetslivet ska respekteras?
• Hur följer ni upp att era krav efterlevs?
• Har ni kontakt med lokala organisationer?

Att ifrågasätta uppenbara brister väl på plats är också ett enkelt och effektivt sätt att synliggöra problem och visa arbetsgivarna att det inte är acceptabelt.

Många gånger ger dricks en lika stor inkomst som lönen. Lägg gärna lite extra när du betalar eller checkar ut från rummet. Det behövs inte mycket för att visa din uppskattning för det arbete som utförs.

Svenska researrangörer kan aktivt bidra till bra arbetsvillkor när de lokalt upphandlar hotell, måltider, transfer, guidning etc. Det främjar den lokala ekonomin och ger en chans att ställa krav på en god och trygg arbetsmiljö, bra anställningsvillkor, rätt att organisera sig och en skälig lön.